Nie odbywają się w sposób automatyczny.
Aktualizacje do nowszych wersji programów będą zamieszczane na tej stronie.

Programy aktualizujemy tylko wtedy, gdy pojawi się nowa wersja. Jeśli np. pobrano i zainstalowano program
w wersji 1.6.1, to nie instalujemy aktualizacji w tej samej wersji.

 

Dostępne aktualizacje [ 2020-06-24 ]

NeuroLotto Aktualizacja do wersji 1.7.4
NeuroMini Aktualizacja do wersji 1.7.4
NeuroMulti Aktualizacja do wersji 1.7.4

 

 

[ 2020-06-24 ]
Aktualizacja do wersji 1.7.4.
Usunięcie błędu uniemożliwiającego automatyczne pobieranie najnowszych wyników losowań. Błąd został spowodowany ostatnimi zmianami w serwisie lotto.pl.

 

[ 2020-02-10 ]
Aktualizacja do wersji 1.7.3.
Poprawa kilku błędów. Wstępna analiza i prace przygotowawcze pod rozbudowę sieci neuronowej.
W informacjach "O programie" dodano pole z kodem identyfikującym konkretną instalację programu (jest to ten sam kod, którym identyfikujemy płatność). Kod może być przydatny np. przy ewentualnych reklamacjach, wysyłaniu do nas zapytań, czy rezygnacji z usługi. Dotychczasowe funkcje programów pozostają bez zmian.

 

[ 2019-01-15 ]
Aktualizacja do wersji 1.7.2.
Dane zawierające archiwum wyników zostały poddane kompresji, dzięki tej operacji programy odrobinę szybciej ładują bazę wyników losowań. Poprawiono również treści niektórych komunikatów informacyjnych wyświetlanych w trakcie pracy programów.

 

[ 2018-10-03 ]
Aktualizacja do wersji 1.7.1.
Aktualizacja wydana została na prośbę jednego z naszych klientów. Dotyczy dodania opcji umożliwiającej ręczne wprowadzanie wyników losowań w przypadku, gdy zawodzi automatyczne pobieranie z oficjalnej strony serwisu lotto.pl. W takim przypadku nowe wyniki losowań dopisujemy w specjalnie utworzonym do tego celu pliku o nazwie WynikiAwaryjne.html, po zaktualizowaniu programu plik zostanie utworzony odpowiednio w katalogach: dla NeuroLotto w ssnizLotto, dla NeuroMini w ssnizMiniLotto, dla NeuroMulti w ssnizMultiMultu. Szczegółowe informacje na temat ręcznego dopisywania nowych wyników losowań znajdą Państwo w pliku: WynikiAwaryjne.html.

 

[ 2018-07-31 ]
Aktualizacja do wersji 1.7.0.
Dodany został algorytm wykorzystujący metodę system delta. Obecne analizy pokazują, że System Delta możemy zaliczyć do skutecznych metod typujących. Jedynie przy użyciu dwóch parametrów konfiguracyjnych uzyskujemy dość dobre wyniki skuteczności gry. Wyróżniającą zaletą tego algorytmu jest proporcjonalny wzrost skuteczności do wybranego systemu gry (liczba typów), tzn. Jeśli w jednej konfiguracji Systemu Delta mamy dodatnia skuteczność np. w zakładach prostych, to w zakładach systemowych też najczęściej uzyskamy dodatnia skuteczność. Należy dodać, że dodatnia skuteczność w zakładzie prostym nie musi występować też w zakładzie systemowym. Oczywiście zakłady systemowe naturalnie gwarantują częstsze wygrane, jednak skuteczność może być niższa, ponieważ uzależniona jest od prawdopodobieństwa i rzeczywistej liczby trafień.

 

[ 2018-07-07 ]
Aktualizacja do wersji 1.6.9.
Naprawa błędu powstałego w wyniku zmian w serwisie lotto.pl. Błąd uniemożliwiał pobieranie wyników losowań. Nadal trwają prace nad algorytmem "System Delta", więc w tej aktualizacji został on całkowicie wyłączony.

 

[ 2018-03-29 ]
Aktualizacja do wersji 1.6.8.
W tej aktualizacji wykonana została część pracy nad dodaniem nowego algorytmu typującego o nazwie
"Delta Lotto System". Nie jest to system naszego autorstwa, koncepcja obliczeń delt zaczerpnięta została z tego filmu: https://www.youtube.com/watch?v=pfVZSaMSZvU Nieukończone prace nad algorytmem dotyczą tego, że do typowań wykorzystuje jedynie delty, co jest niezgodne z jego oryginalna koncepcją. Czytaj więcej o funkcjonowaniu tego algorytmu na naszej stronie klikając tutaj. W tej aktualizacji wprowadzonych zostało również kilka usprawnień poprawiających pracę programów.

 

[ 2018-01-18 ]
Aktualizacja do wersji 1.6.7.
Usunięcie błędu uniemożliwiającego automatyczne pobieranie najnowszych wyników losowań. Błąd został spowodowany ostatnimi zmianami w serwisie lotto.pl.

 

[ 2017-10-23 ]
Aktualizacja do wersji 1.6.6.
Rozbudowany został algorytm typujący o nazwie Eliminacja Liczb, od tej wersji możemy dowolnie przeprowadzać symulacje typowań najczęściej wypadających liczb, jak i najrzadziej wypadających liczb, przy dowolnej liczbie analizy poprzednich losowań. Jak ma się to do efektów gry? Przeprowadzone przez nas symulacje nie ujawniają niczego szczególnego. Otrzymywane wyniki przy typowaniach w taki sposób sugerują niemal idealną losowość wyników gier liczbowych, co wyraźnie wskazuje na brak możliwości zwiększenia prawdopodobieństwa wygranej. Poprzednia aktualizacja, której celem było wskazanie różnic pomiędzy najczęściej i najrzadziej wypadającymi liczbami, dotyczyła pojedynczej konfiguracji (dokładnie 10 ostatnich losowań). Można zatem sądzić, że otrzymane różnice w ilości trafień są zwyczajnym przypadkiem. Różnice te nadal można zauważyć w programach NeuroLotto i NeuroMini. Według dotychczasowych obserwacji śmiało, można stwierdzić, że sieć neuronowa uzyskuje najwyższą skuteczność trafień. Przy czym w niektórych konfiguracjach wyższa liczba trafień jest na tyle duża, że z całą pewnością nie jest przypadkowa.

 

[ 2017-08-10 ]
Aktualizacja do wersji 1.6.5.
Wzbogacenie o dodatkowe możliwości podstawowych algorytmów analizy statystycznej. Od tej wersji możemy typować liczby w dwóch konfiguracjach - najczęściej wypadających liczb i najrzadziej wypadających liczb. Dotychczasowe wersje oferowały jedynie typowania w których program unikał najczęściej wypadających liczb. Wyniki wielu analiz pokazywały, że właśnie taki sposób gry jest korzystniejszy pod względem ilości trafień.
Nowa wprowadzona opcja nie jest więc dodatkową możliwością dzięki, której będziemy częściej wygrywać.
Głównym celem tej aktualizacji jest pokazanie użytkownikom różnic w ilości trafień pomiędzy dwiema konfiguracjami podstawowych metod typujących. Jednocześnie otrzymywane wyniki są pewnym dowodem na niejednakowe prawdopodobieństwo różnych zestawów liczb.

 

[ 2017-05-30 ]
Aktualizacja do wersji 1.6.4.
Optymalizacja pod kątem wydajności (szybsza praca).
Dotychczasowe funkcje programów pozostają bez zmian.

 

[ 2017-05-11 ]
Aktualizacja do wersji 1.6.3, dotyczy błędu, który uniemożliwiał pobranie najnowszych wyników losowań. Błąd został spowodowany zmianą struktury serwisu z którego pobierane były najnowsze wyniki losowań.

 

[ 2017-05-09 ]
Od wersji programów 1.6.2 włącznie domyślny katalog dla plików programu został przeniesiony
do folderu "Dokumenty". Podczas instalacji aktualizacji tworzone są odpowiednio foldery: ssnizLotto, ssnizMiniLotto i ssnizMultiMulti w folderze "Dokumenty". Po zaaktualizowaniu pliki programu (*.pnt, *.znr i *.snr) należy przenieść samodzielnie do nowej lokalizacji.