System operacyjny pobrane programy z internetu traktuje, jako programy potencjalnie niebezpieczne i dlatego wyświetla komunikaty ostrzegające, w momencie próby uruchomienia takich programów. 

Treść komunikatów ostrzegających informuje użytkownika o tym, że uruchamiany program wprowadzi zmiany w naszym komputerze. 

Ujrzymy tam również pole "Wydawca", w którym będzie pisało "Nieznany wydawca". 

Informacje o wydawcy wymagają podpisu cyfrowego certyfikatem, nie było by najmniejszego problemu, by programy NeuroLotto, NeuroMini i NeuroMulti też miały taki podpis, gdyby nie fakt, że wystawienie takiego certyfikatu kosztuje dość sporo. Co więcej nie jest to opłata jednorazowa, taki certyfikat musielibyśmy, co pewien czas odnawiać.  

Skutkowałoby to negatywnym wpływem na wysokość opłat za dostęp do oferowanych programów.

 

Zatem, czy instalacja jest bezpieczna?

Gwarantujemy, że programy są niezawodne i całkowicie bezpieczne. Każdy klient przed, lub po instalacji programu może przeskanować go programem antywirusowym.

 

Procedura uruchomienia instalacji w systemie Windows 10, więcej na: Pobieranie i instalacja.

Po dwukrotnym kliknięciu np. w plik neurolotto_v1.6.1 ujrzymy komunikat. 

By uruchomić kreator instalatora, klikamy, jak wskazują zielone strzałki.

Po wykonaniu tych czynności, postępujemy zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze instalacji.