Początkowa koncepcja programów miała na celu umożliwienie zaprogramowania w nich jak największej ilości metod typujących liczby. Takie podejście umożliwia porównywanie ich skuteczności, im więcej trafień uzyskuje metoda typująca, tym większa jej skuteczność. Stopień skuteczności metody typującej wyliczany jest, z porównania prawdopodobieństwa trafień z rzeczywistą ilością trafień w historii wyników.
Oto przykład analizy skuteczności kilkuset ostatnich wyników losowań.:


 

Metoda typująca liczby, jest pewnym wzorem matematycznym, wyliczającym kolejne typowania liczb, według określonego algorytmu, stąd pojęcie algorytmy typowań.

 

W aktualnych wersjach programów NeuroLotto, NeuroMini i NeuroMulti wyróżniono pięć algorytmów typujących.
Dwa pierwsze algorytmy zostały oparte o prostą statystykę liczb i przypisano im nazwy:
Statystyczno Wagowy oraz Eliminacja Liczb. Charakteryzują się niższą skutecznością ponieważ różne ich konfiguracje praktycznie nie ujawniają zależności pomiędzy konfiguracją a skutecznością. Zmiany w konfiguracji typowań generują skuteczność, której zmienność (dodatnia, lub ujemna) ma charakter losowy.
Trzem kolejnym algorytmom typującym przypisano nazwy:

 

System Delta Lotto jest także algorytmem opartym o statystykę liczb, jednak jego skuteczność jest nieco wyższa. Sieć Neuronowa i algorytm Pseudolosowy Sterowany charakteryzują się znacznie bardziej skomplikowanymi obliczeniami, co dość korzystnie przekłada się na ich skuteczność.