To zupełnie nowe podejście do typowania liczb w grach liczbowych. Wykorzystany został tu generator liczb pseudolosowych.

Jest to metoda typująca najbardziej zbliżona swoim działaniem do zwykłego chybił-trafił. Jednak wyróżniają ją dwie zasadnicze możliwości, zastosowano tu sterowanie poprzednimi wynikami losowań i zaprogramowano specjalne wyszukiwanie najlepszych konfiguracji generatora liczb pseudolosowych.

Sterowanie poprzednimi wynikami losowań jest uzasadnione uzyskiwaniem wyższej skuteczności przy kilkutysięcznych próbach typowań na całym dostępnym archiwum. Powtarzalność ta została uzyskana w trzech grach liczbowych Lotto, Mini Lotto i Multi Multi.

Zbiór liczb pseudolosowych (udających liczby losowe), różni się od liczb losowych tym, że są one generowane przez program komputerowy.

W pewnych konfiguracjach generatora pseudolosowego wygenerowane liczby lepiej pokrywają się z wynikami gier liczbowych.

Interesującym faktem okazało się, że wyszukana korzystna konfiguracja z pewnego zbioru wyników losowań, otrzymuje dobre wyniki także, poza tym zbiorem. Przykładowym zbiorem nie analizowanych wyników losowań, są nowe wyniki losowań.