Sieć neuronowa jest modelem matematycznym, utworzonym na podstawie budowy i zasady działania neuronów biologicznych, dlatego też często używa się określenia "sztuczna sieć neuronowa".
Głównymi zadaniami sieci neuronowych jest rozpoznawanie wzorców analogicznych do tych, którymi wcześniej sieć uczono. Zdolności uogólniające wiedzę nabytą w procesie uczenia sprawiły, że sieć neuronowa znalazła zastosowanie w szerokim zakresie, między innymi to:

  • Rozpoznawanie znaków, liter, mowy, rozpoznawanie twarzy, itp.
  • W marketingu prognoza sprzedaży na podstawie wcześniejszych danych
  • Przewidywanie zmian cen rynkowych (waluty, giełda)
  • Analiza zdolności kredytowej
  • Diagnostyka medyczna (analiza obrazów: USG, zdjęć rentgenowskich, itd.)

 

Ze względu na tak szerokie zastosowanie i możliwości zdecydowaliśmy o założeniu projektu w którym utworzono programy wykorzystujące sieci neuronowe w przewidywaniu przyszłych wyników gier liczbowych.

W pierwszej kolejności powiemy sobie o tym, jak w ogóle sieć neuronowa zachowuje się w przypadku danych losowych.

No więc, liczby wcześniej wylosowane, jak wiadomo są liczbami losowymi a to oznacza, że nie zawierają żadnego schematu (wzorca) według, którego kolejne liczby wypadają. Brak schematu w ciągu liczbowym oznacza brak możliwości przewidzenia kolejnych nowo pojawiających się liczb.
Należy zaznaczyć iż powyższe stwierdzenie jest jak najbardziej prawdziwe, jedynie tylko w przypadku liczb idealnie losowych. Jak wiadomo w przyrodzie nic idealne nie jest i żadna nawet najlepsza maszyna losująca nie da nam wyniku idealnie losowego.

Nasuwa się pytanie - na ile sieć neuronowa pomorze nam w wygrywaniu? W tym celu przeprowadziliśmy już wiele analiz przy użyciu programów NeuroLotto, NeuroMini i NeuroMulti. Analizy ujawniają dość interesujące fakty, mianowicie przy wielu próbach uczenia sieci a następnie przewidywania wyników uzyskujemy w większości przypadków więcej trafień! Dowodem na zwiększoną ilość trafień jest prawdopodobieństwo trafienia wygranej, które sugeruje nam ile trafień powinno być w pewnym przedziale czasowym. Np. Prawdopodobieństwo 1 do 56 określa nam że średnio jedną wygraną otrzymamy co 56 losowań. System sieci neuronowej jest zdolny zwiększyć prawdopodobieństwo średnio nawet o 60% co nam daje 2 lub 3 trafienia z 56 losowań, a co jest najważniejsze to, że zachowana jest tu powtarzalność. W takim przypadku z pewnością możemy stwierdzić, że to działa!